Whatsapp
 
 

Legal

 

Política de privacitat

 
 

En compliment del deure d'Informació establert a l'article 5 de la Llei 15/1999 de Protecció de Dades Personals, se li informa que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, que ha estat creat i degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sota la responsabilitat de Monobloc Climbing SL, amb la finalitat de mantenir la relació amb l'usuari, la gestió, administració, prestació i millora dels serveis que presta Monobloc Climbing SL.

L'usuari que proporcioni les seves dades personals dóna el seu consentiment exprés per rebre publicitat i comunicacions comercials de MINIBLOC, a fi d'informar-lo de promocions i comunicacions publicitàries dels serveis, en compliment de l'establert a la Llei 15/1999 de Protecció de Dades Personals en el seu Art.6, així com en la Llei 34/2.002 de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic en els termes del seu Art 21 per a comunicacions comercials realitzades a través de correu electrònic o mitjans de comunicacions electròniques equivalents.

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

El responsable és Monobloc Climbing SL., amb domicili a Carrer Sabadell, 22. 43204. Reus.

 

Qui és el Delegat de protecció de dades?

És el responsable que vetlla pel compliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Pots contactar-lo a través de l'adreça postal de Monobloc Climbing SL o a través de l'adreça electrònica hola@minibloc.es.

 

Com hem obtingut les seves dades de caràcter personal?

Les seves dades de caràcter personal les hem obtingut a través de les relacions prèvies que has mantingut amb Monobloc Climbing SL, bé per la teva condició de soci, per haver-te inscrit en les nostres activitats o bé per haver sol·licitat que et remetem informació promocional sobre les nostres activitats.

 

Quines dades personals tractem?

Dades necessàries per mantenir la relació amb tu: Nom i cognoms; DNI/NIF/NIE/CIF; correu electrònic; telèfon; data de naixement; compres realitzades. També t'informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitis durant les futures relacions i interaccions que mantinguis amb MINIBLOC, inclosos els que ens aportis mitjançant una xarxa social o altra aplicació.

Aquestes dades depenen de la teva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, per la qual cosa et recomanem llegir-les amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d'aquestes xarxes socials o aplicacions.

 

Per a què tractem les teves dades personals?

Tractem les dades per a les següents finalitats: Millorar el servei de MINIBLOC; enviar informació sobre MINIBLOC via telèfon o correu electrònic fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, llevat que l'interessat manifesti el contrari; convidar a actes o esdeveniments que organitzi MINIBLOC; realització d'enquestes de satisfacció.

Addicionalment, també tractem les teves dades per a l'enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions promocionals sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a les que hagis participat amb anterioritat. L'interessat pot oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l'adreça electrònica d'info@monobloc.es o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l'atenció del Delegat de Protecció de Dades.

 

Llei aplicable i fur

Les disposicions contingudes en aquestes condicions d'ús se sotmetran i seran interpretades de conformitat amb la legislació espanyola. Excepte si la llei expressament ho prohibeix, per a la resolució de totes les qüestions litigioses derivades de les presents condicions d'ús, o relatives a l'incompliment, interpretació, resolució o validesa de qualsevol disposició del Lloc Web, les parts, de comú acord, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Reus, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, en el seu cas, els pogués correspondre.

 
 

 

Avís de cookies